สินค้าเหลือน้อย

11,900 BAHT
add to cart

From the popular smartphone game “Fate/Grand Order” comes a scale figure of the Lancer. The PVC statue stands approx. 22 cm tall and comes in a window box.

Product Features:

  • Lancer/Medusa (Limited Edition) from Fate/Grand Order
  • The Limited Edtion features an alternate head showing Medusas long flowing hair.

q select pid from dex_product where pid<>'23595' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21005,21428,10088,14263,15292,14943,17160,12365,22789,20103,15291,19440,21820,18148,1211,20503,22823,11915 Array ( [0] => 21005 [1] => 21428 [2] => 10088 [3] => 14263 [4] => 15292 [5] => 14943 [6] => 17160 [7] => 12365 [8] => 22789 [9] => 20103 [10] => 15291 [11] => 19440 [12] => 21820 [13] => 18148 [14] => 1211 [15] => 20503 [16] => 22823 [17] => 11915 )