สินค้าหมด

6,500 BAHT

Product Features:

  • Features Annette from video game Phantasy Star Online 2
  • Comes with a popular summer vacation costume; gloves; chockers; cat garters decorated with thighs
  • The skirt can be detachable; and can be bikini style where it is sexier emphasized
  • Height approximately 9.44 inch tall

q select pid from dex_product where pid<>'23594' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7457,8281,10885,3150,9223,21339,18558,1414,22636,9211,14789,9973,12473,7437,23552,5749,5670,2606 Array ( [0] => 7457 [1] => 8281 [2] => 10885 [3] => 3150 [4] => 9223 [5] => 21339 [6] => 18558 [7] => 1414 [8] => 22636 [9] => 9211 [10] => 14789 [11] => 9973 [12] => 12473 [13] => 7437 [14] => 23552 [15] => 5749 [16] => 5670 [17] => 2606 )