มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23542' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18295,13980,22312,13916,8007,22878,2211,24387,16969,34,335,18304,21157,19817,18312,14080,20037,21114 Array ( [0] => 18295 [1] => 13980 [2] => 22312 [3] => 13916 [4] => 8007 [5] => 22878 [6] => 2211 [7] => 24387 [8] => 16969 [9] => 34 [10] => 335 [11] => 18304 [12] => 21157 [13] => 19817 [14] => 18312 [15] => 14080 [16] => 20037 [17] => 21114 )