มีสินค้า

390 BAHT
590 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23540' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17507,21734,14166,8047,18299,22987,2258,18302,14956,23534,4096,21157,16218,18654,4716,529,10534,2199 Array ( [0] => 17507 [1] => 21734 [2] => 14166 [3] => 8047 [4] => 18299 [5] => 22987 [6] => 2258 [7] => 18302 [8] => 14956 [9] => 23534 [10] => 4096 [11] => 21157 [12] => 16218 [13] => 18654 [14] => 4716 [15] => 529 [16] => 10534 [17] => 2199 )