มีสินค้า

390 BAHT
590 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23539' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24478,22787,22987,2204,14957,2185,10054,23534,19831,122,14893,10481,8865,4396,5951,14956,2899,8831 Array ( [0] => 24478 [1] => 22787 [2] => 22987 [3] => 2204 [4] => 14957 [5] => 2185 [6] => 10054 [7] => 23534 [8] => 19831 [9] => 122 [10] => 14893 [11] => 10481 [12] => 8865 [13] => 4396 [14] => 5951 [15] => 14956 [16] => 2899 [17] => 8831 )