มีสินค้า

390 BAHT
590 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23539' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11718,24942,19731,23021,1829,333,21157,24477,23056,5119,8462,22362,9587,10880,12503,9819,18858,23858 Array ( [0] => 11718 [1] => 24942 [2] => 19731 [3] => 23021 [4] => 1829 [5] => 333 [6] => 21157 [7] => 24477 [8] => 23056 [9] => 5119 [10] => 8462 [11] => 22362 [12] => 9587 [13] => 10880 [14] => 12503 [15] => 9819 [16] => 18858 [17] => 23858 )