มีสินค้า

1,680 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23528' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22859,8637,8506,6441,21442,4334,22331,4294,13049,7364,14711,9482,3858,22993,22992,4293,4102,8636 Array ( [0] => 22859 [1] => 8637 [2] => 8506 [3] => 6441 [4] => 21442 [5] => 4334 [6] => 22331 [7] => 4294 [8] => 13049 [9] => 7364 [10] => 14711 [11] => 9482 [12] => 3858 [13] => 22993 [14] => 22992 [15] => 4293 [16] => 4102 [17] => 8636 )