มีสินค้า

1,680 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23528' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,983,4684,5713,4334,21456,9244,2048,13101,20846,3086,10746,11574,19381,22804,13100,10743,21405,20807 Array ( [0] => 983 [1] => 4684 [2] => 5713 [3] => 4334 [4] => 21456 [5] => 9244 [6] => 2048 [7] => 13101 [8] => 20846 [9] => 3086 [10] => 10746 [11] => 11574 [12] => 19381 [13] => 22804 [14] => 13100 [15] => 10743 [16] => 21405 [17] => 20807 )