มีสินค้า

1,680 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23528' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8574,20820,5695,4298,4544,20166,21397,3857,22335,13100,8506,4112,11416,2048,9195,3399,9483,8619 Array ( [0] => 8574 [1] => 20820 [2] => 5695 [3] => 4298 [4] => 4544 [5] => 20166 [6] => 21397 [7] => 3857 [8] => 22335 [9] => 13100 [10] => 8506 [11] => 4112 [12] => 11416 [13] => 2048 [14] => 9195 [15] => 3399 [16] => 9483 [17] => 8619 )