มีสินค้า

2,000 BAHT
add to cart

As seen in "Mobile Suit Gundam Narrative" (NT), the mighty Fenex (Unicorn Mode) appears in a luxurious gold-coating version! The stabiliser on the Armed Armor DE is movable, and the Hyper Bazooka, shield and Beam Saber are also included. Get this golden beauty for your own collection today!

[Includes]:

  • Armed Armor DE
  • Hyper Bazooka
  • Beam Saber
  • Beam Saber blade (x2)
  • Shield
  • Foil stickers for markings

/
q select pid from dex_product where pid<>'23527' and ( pcharacter='568' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18112,17025,20894,19288,24384,20052,17026,22200,21398,19971,22781,21362,21573,13098,19156,18114,18115,21406 Array ( [0] => 18112 [1] => 17025 [2] => 20894 [3] => 19288 [4] => 24384 [5] => 20052 [6] => 17026 [7] => 22200 [8] => 21398 [9] => 19971 [10] => 22781 [11] => 21362 [12] => 21573 [13] => 13098 [14] => 19156 [15] => 18114 [16] => 18115 [17] => 21406 )