พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 28 สิงหาคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย ธันวาคม 2019

2,820 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications
Size: Approx. H150mm
Material: Main Part: PVC, ABS / Joint: Nylon, POM
Articulation Points: Total 40 places

[Set Contents]
-Main figure
-Optional face part x2 (Surprised expression, Scheming expression)
-Optional hand part x6
-Bat
-Hammer
-Sound effect part
-Roller skates
-Eye pick
Details
Sculptor: Katsuhisa Yamaguchi

q select pid from dex_product where pid<>'23524' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10480,21891,11332,8507,11490,21893,23544,11287,16316,13757,21763,23561,17673,21892,19615,21766,21890,9669 Array ( [0] => 10480 [1] => 21891 [2] => 11332 [3] => 8507 [4] => 11490 [5] => 21893 [6] => 23544 [7] => 11287 [8] => 16316 [9] => 13757 [10] => 21763 [11] => 23561 [12] => 17673 [13] => 21892 [14] => 19615 [15] => 21766 [16] => 21890 [17] => 9669 )