มีสินค้า

240 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23516' and ( pcharacter='600' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21124,23592,21128,21127,21126,23171,23591,21565,23593,23451,21567,23169,21125,23449,23450,23168,21566,21129 Array ( [0] => 21124 [1] => 23592 [2] => 21128 [3] => 21127 [4] => 21126 [5] => 23171 [6] => 23591 [7] => 21565 [8] => 23593 [9] => 23451 [10] => 21567 [11] => 23169 [12] => 21125 [13] => 23449 [14] => 23450 [15] => 23168 [16] => 21566 [17] => 21129 )