มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23514' and ( pcharacter='488' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15928,13056,17370,22440,15927,23244,23240,17212,17377,17374,23248,17375,19020,23243,23241,17208,23239,17372 Array ( [0] => 15928 [1] => 13056 [2] => 17370 [3] => 22440 [4] => 15927 [5] => 23244 [6] => 23240 [7] => 17212 [8] => 17377 [9] => 17374 [10] => 23248 [11] => 17375 [12] => 19020 [13] => 23243 [14] => 23241 [15] => 17208 [16] => 23239 [17] => 17372 )