มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23514' and ( pcharacter='488' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17377,17374,17209,15925,17373,17376,13056,15927,15928,15930,22443,15929,17210,17368,23246,23240,17212,23244 Array ( [0] => 17377 [1] => 17374 [2] => 17209 [3] => 15925 [4] => 17373 [5] => 17376 [6] => 13056 [7] => 15927 [8] => 15928 [9] => 15930 [10] => 22443 [11] => 15929 [12] => 17210 [13] => 17368 [14] => 23246 [15] => 23240 [16] => 17212 [17] => 23244 )