มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23505' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23314,16196,13847,23542,13890,4715,14498,34,19464,14166,22693,2214,10001,4300,10821,22717,21731,76 Array ( [0] => 23314 [1] => 16196 [2] => 13847 [3] => 23542 [4] => 13890 [5] => 4715 [6] => 14498 [7] => 34 [8] => 19464 [9] => 14166 [10] => 22693 [11] => 2214 [12] => 10001 [13] => 4300 [14] => 10821 [15] => 22717 [16] => 21731 [17] => 76 )