มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23505' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4486,18327,2200,10239,10604,13971,2212,21576,19825,16206,4395,23539,11108,11017,13888,5010,24475,18122 Array ( [0] => 4486 [1] => 18327 [2] => 2200 [3] => 10239 [4] => 10604 [5] => 13971 [6] => 2212 [7] => 21576 [8] => 19825 [9] => 16206 [10] => 4395 [11] => 23539 [12] => 11108 [13] => 11017 [14] => 13888 [15] => 5010 [16] => 24475 [17] => 18122 )