มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23505' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24364,16218,21782,24480,13075,2185,4094,14623,14083,8030,13864,18296,17498,22689,20594,2894,21292,13913 Array ( [0] => 24364 [1] => 16218 [2] => 21782 [3] => 24480 [4] => 13075 [5] => 2185 [6] => 4094 [7] => 14623 [8] => 14083 [9] => 8030 [10] => 13864 [11] => 18296 [12] => 17498 [13] => 22689 [14] => 20594 [15] => 2894 [16] => 21292 [17] => 13913 )