มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23505' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14166,18126,7854,19476,13905,10605,16194,12438,18827,24364,19831,21732,17506,4711,8025,10866,17391,16210 Array ( [0] => 14166 [1] => 18126 [2] => 7854 [3] => 19476 [4] => 13905 [5] => 10605 [6] => 16194 [7] => 12438 [8] => 18827 [9] => 24364 [10] => 19831 [11] => 21732 [12] => 17506 [13] => 4711 [14] => 8025 [15] => 10866 [16] => 17391 [17] => 16210 )