มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23504' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10534,10058,22904,19820,20390,18126,18158,18653,21730,19814,17855,18317,8886,13574,7549,17509,2217,2174 Array ( [0] => 10534 [1] => 10058 [2] => 22904 [3] => 19820 [4] => 20390 [5] => 18126 [6] => 18158 [7] => 18653 [8] => 21730 [9] => 19814 [10] => 17855 [11] => 18317 [12] => 8886 [13] => 13574 [14] => 7549 [15] => 17509 [16] => 2217 [17] => 2174 )