สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23500' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21118,20692,20689,15722,21498,22608,23162,22706,21138,21894,21653,23163,18109,19023,19978,23439,19977,21762 Array ( [0] => 21118 [1] => 20692 [2] => 20689 [3] => 15722 [4] => 21498 [5] => 22608 [6] => 23162 [7] => 22706 [8] => 21138 [9] => 21894 [10] => 21653 [11] => 23163 [12] => 18109 [13] => 19023 [14] => 19978 [15] => 23439 [16] => 19977 [17] => 21762 )