มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23440' and ( pcharacter='494' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23391,23049,23392,13103,23515,23050 Array ( [0] => 23391 [1] => 23049 [2] => 23392 [3] => 13103 [4] => 23515 [5] => 23050 )