มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23439' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20687,24872,18110,23042,24870,21500,20024,19980,18106,20145,18111,18622,18107,22702,22703,19978,23161,19023 Array ( [0] => 20687 [1] => 24872 [2] => 18110 [3] => 23042 [4] => 24870 [5] => 21500 [6] => 20024 [7] => 19980 [8] => 18106 [9] => 20145 [10] => 18111 [11] => 18622 [12] => 18107 [13] => 22702 [14] => 22703 [15] => 19978 [16] => 23161 [17] => 19023 )