มีสินค้า

249 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23438' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10746,9231,20807,8506,22335,23065,10747,7475,15579,3404,9248,13243,21958,9288,5977,16151,6001,9229 Array ( [0] => 10746 [1] => 9231 [2] => 20807 [3] => 8506 [4] => 22335 [5] => 23065 [6] => 10747 [7] => 7475 [8] => 15579 [9] => 3404 [10] => 9248 [11] => 13243 [12] => 21958 [13] => 9288 [14] => 5977 [15] => 16151 [16] => 6001 [17] => 9229 )