มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23433' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19276,16653,15252,14266,16647,19667,20279,16085,15281,23048,11407,14296,11978,12373,21319,16929,17704,17159 Array ( [0] => 19276 [1] => 16653 [2] => 15252 [3] => 14266 [4] => 16647 [5] => 19667 [6] => 20279 [7] => 16085 [8] => 15281 [9] => 23048 [10] => 11407 [11] => 14296 [12] => 11978 [13] => 12373 [14] => 21319 [15] => 16929 [16] => 17704 [17] => 17159 )