มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23432' and ( pcharacter='446' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12500,18775,19712,21093,21096,14036,14038,12428,19708,18799,18798,18774,13658,16315,14034,12501,21089,12427 Array ( [0] => 12500 [1] => 18775 [2] => 19712 [3] => 21093 [4] => 21096 [5] => 14036 [6] => 14038 [7] => 12428 [8] => 19708 [9] => 18799 [10] => 18798 [11] => 18774 [12] => 13658 [13] => 16315 [14] => 14034 [15] => 12501 [16] => 21089 [17] => 12427 )