สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23430' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5889,10351,13615,21215,22483,16501,12602,13496,12598,13978,4050,7551,7550,15442,12596,17276,13493,21218 Array ( [0] => 5889 [1] => 10351 [2] => 13615 [3] => 21215 [4] => 22483 [5] => 16501 [6] => 12602 [7] => 13496 [8] => 12598 [9] => 13978 [10] => 4050 [11] => 7551 [12] => 7550 [13] => 15442 [14] => 12596 [15] => 17276 [16] => 13493 [17] => 21218 )