มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23429' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20368,12946,22520,14321,20360,12419,14434,14335,12416,11606,19444,20372,15306,21901,12412,22525,20367,22521 Array ( [0] => 20368 [1] => 12946 [2] => 22520 [3] => 14321 [4] => 20360 [5] => 12419 [6] => 14434 [7] => 14335 [8] => 12416 [9] => 11606 [10] => 19444 [11] => 20372 [12] => 15306 [13] => 21901 [14] => 12412 [15] => 22525 [16] => 20367 [17] => 22521 )