สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23429' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22081,15296,12739,23272,11605,24925,14321,22499,12423,13634,15302,21901,11435,22525,14331,20193,20978,23271 Array ( [0] => 22081 [1] => 15296 [2] => 12739 [3] => 23272 [4] => 11605 [5] => 24925 [6] => 14321 [7] => 22499 [8] => 12423 [9] => 13634 [10] => 15302 [11] => 21901 [12] => 11435 [13] => 22525 [14] => 14331 [15] => 20193 [16] => 20978 [17] => 23271 )