พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์

Second drama CD from "Aikatsu Friends!" portraying a special story unreleased on anime. Aside from the drama part, the disc also includes "Believe it" Ema, Sakuya from BEST FRIENDS! Ver. and other titles by different artists. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'23427' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14545,1365,21793,1370,15548,22409,1374,13718,3256,1373,1361,1371,1367,1363,1366,22754,15547,14546 Array ( [0] => 14545 [1] => 1365 [2] => 21793 [3] => 1370 [4] => 15548 [5] => 22409 [6] => 1374 [7] => 13718 [8] => 3256 [9] => 1373 [10] => 1361 [11] => 1371 [12] => 1367 [13] => 1363 [14] => 1366 [15] => 22754 [16] => 15547 [17] => 14546 )