พรีออเดอร์

700 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23424' and ( pcharacter='602' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23456,23677,23678,23414,23689,23675,23691,23690,23692,23413,23676 Array ( [0] => 23456 [1] => 23677 [2] => 23678 [3] => 23414 [4] => 23689 [5] => 23675 [6] => 23691 [7] => 23690 [8] => 23692 [9] => 23413 [10] => 23676 )