พรีออเดอร์

700 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23424' and ( pcharacter='602' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23692,23690,23678,24795,24883,24886,23456,23675,23413,24857,23414,23691,23689,24858,23676,24965,23677 Array ( [0] => 23692 [1] => 23690 [2] => 23678 [3] => 24795 [4] => 24883 [5] => 24886 [6] => 23456 [7] => 23675 [8] => 23413 [9] => 24857 [10] => 23414 [11] => 23691 [12] => 23689 [13] => 24858 [14] => 23676 [15] => 24965 [16] => 23677 )