พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23423' and ( pcharacter='241' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14472,19058,11890,1421,1535,11889,1420,15540,22418,20189,11352,1419,1425,14471,19091,1426,1424,14473 Array ( [0] => 14472 [1] => 19058 [2] => 11890 [3] => 1421 [4] => 1535 [5] => 11889 [6] => 1420 [7] => 15540 [8] => 22418 [9] => 20189 [10] => 11352 [11] => 1419 [12] => 1425 [13] => 14471 [14] => 19091 [15] => 1426 [16] => 1424 [17] => 14473 )