พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23423' and ( pcharacter='241' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1419,11890,1535,1420,19091,18205,1426,11352,22750,15540,14472,1421,20189,1424,14471,19058,11889,14473 Array ( [0] => 1419 [1] => 11890 [2] => 1535 [3] => 1420 [4] => 19091 [5] => 18205 [6] => 1426 [7] => 11352 [8] => 22750 [9] => 15540 [10] => 14472 [11] => 1421 [12] => 20189 [13] => 1424 [14] => 14471 [15] => 19058 [16] => 11889 [17] => 14473 )