พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23423' and ( pcharacter='241' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14471,11889,22418,22750,15540,1421,11352,11890,19058,1426,19091,1419,1424,1425,14472,1535,20189,1420 Array ( [0] => 14471 [1] => 11889 [2] => 22418 [3] => 22750 [4] => 15540 [5] => 1421 [6] => 11352 [7] => 11890 [8] => 19058 [9] => 1426 [10] => 19091 [11] => 1419 [12] => 1424 [13] => 1425 [14] => 14472 [15] => 1535 [16] => 20189 [17] => 1420 )