พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23421' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5486,17407,22127,22598,17850,11990,6507,21244,4223,24305,12976,23636,22808,4422,24433,22279,22039,20997 Array ( [0] => 5486 [1] => 17407 [2] => 22127 [3] => 22598 [4] => 17850 [5] => 11990 [6] => 6507 [7] => 21244 [8] => 4223 [9] => 24305 [10] => 12976 [11] => 23636 [12] => 22808 [13] => 4422 [14] => 24433 [15] => 22279 [16] => 22039 [17] => 20997 )