พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23421' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3259,20905,5643,21915,15831,19668,22129,5782,24169,20836,5912,5345,8853,22076,4733,20908,10858,1517 Array ( [0] => 3259 [1] => 20905 [2] => 5643 [3] => 21915 [4] => 15831 [5] => 19668 [6] => 22129 [7] => 5782 [8] => 24169 [9] => 20836 [10] => 5912 [11] => 5345 [12] => 8853 [13] => 22076 [14] => 4733 [15] => 20908 [16] => 10858 [17] => 1517 )