พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23421' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3033,10857,1517,2608,20262,6296,14559,15958,14475,5260,4693,5608,24258,24115,3941,22890,6505,24323 Array ( [0] => 3033 [1] => 10857 [2] => 1517 [3] => 2608 [4] => 20262 [5] => 6296 [6] => 14559 [7] => 15958 [8] => 14475 [9] => 5260 [10] => 4693 [11] => 5608 [12] => 24258 [13] => 24115 [14] => 3941 [15] => 22890 [16] => 6505 [17] => 24323 )