พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23421' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20989,22275,485,6637,23288,2750,9260,5601,19082,21242,2368,16084,22913,6131,7743,15542,23300,6279 Array ( [0] => 20989 [1] => 22275 [2] => 485 [3] => 6637 [4] => 23288 [5] => 2750 [6] => 9260 [7] => 5601 [8] => 19082 [9] => 21242 [10] => 2368 [11] => 16084 [12] => 22913 [13] => 6131 [14] => 7743 [15] => 15542 [16] => 23300 [17] => 6279 )