พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23421' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21733,20934,10584,3043,2021,19751,5509,10992,21921,5790,5172,4207,6566,489,22215,20263,24232,1700 Array ( [0] => 21733 [1] => 20934 [2] => 10584 [3] => 3043 [4] => 2021 [5] => 19751 [6] => 5509 [7] => 10992 [8] => 21921 [9] => 5790 [10] => 5172 [11] => 4207 [12] => 6566 [13] => 489 [14] => 22215 [15] => 20263 [16] => 24232 [17] => 1700 )