พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23421' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3886,22587,1432,20932,20286,6659,12477,7898,22832,17235,11771,24732,9932,2679,22502,20796,20991,4744 Array ( [0] => 3886 [1] => 22587 [2] => 1432 [3] => 20932 [4] => 20286 [5] => 6659 [6] => 12477 [7] => 7898 [8] => 22832 [9] => 17235 [10] => 11771 [11] => 24732 [12] => 9932 [13] => 2679 [14] => 22502 [15] => 20796 [16] => 20991 [17] => 4744 )