พรีออเดอร์

900 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23421' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18541,6501,24459,4765,10712,22500,10726,23597,20352,24169,10896,11208,3277,7435,16309,10702,3032,5616 Array ( [0] => 18541 [1] => 6501 [2] => 24459 [3] => 4765 [4] => 10712 [5] => 22500 [6] => 10726 [7] => 23597 [8] => 20352 [9] => 24169 [10] => 10896 [11] => 11208 [12] => 3277 [13] => 7435 [14] => 16309 [15] => 10702 [16] => 3032 [17] => 5616 )