พรีออเดอร์

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23420' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21589,11775,23941,22150,22417,11772,24716,21584,19531,23029,20469,21590,20471,21338,23644,21807,21587,23411 Array ( [0] => 21589 [1] => 11775 [2] => 23941 [3] => 22150 [4] => 22417 [5] => 11772 [6] => 24716 [7] => 21584 [8] => 19531 [9] => 23029 [10] => 20469 [11] => 21590 [12] => 20471 [13] => 21338 [14] => 23644 [15] => 21807 [16] => 21587 [17] => 23411 )