พรีออเดอร์

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'23420' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20471,11772,22417,21338,23644,21589,20468,20469,22150,23029,21588,11775,21584,24716,23941,23411,21590,21807 Array ( [0] => 20471 [1] => 11772 [2] => 22417 [3] => 21338 [4] => 23644 [5] => 21589 [6] => 20468 [7] => 20469 [8] => 22150 [9] => 23029 [10] => 21588 [11] => 11775 [12] => 21584 [13] => 24716 [14] => 23941 [15] => 23411 [16] => 21590 [17] => 21807 )