มีสินค้า

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23417' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9766,1393,14446,25042,15544,18972,20467,17426,24721,14478,19616,1394,11630,1397,19450,23855,21342,1389 Array ( [0] => 9766 [1] => 1393 [2] => 14446 [3] => 25042 [4] => 15544 [5] => 18972 [6] => 20467 [7] => 17426 [8] => 24721 [9] => 14478 [10] => 19616 [11] => 1394 [12] => 11630 [13] => 1397 [14] => 19450 [15] => 23855 [16] => 21342 [17] => 1389 )