มีสินค้า

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23417' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17433,22185,14444,24721,18220,11630,20467,19616,23635,19535,14443,23397,1763,17424,23855,1397,10708,17425 Array ( [0] => 17433 [1] => 22185 [2] => 14444 [3] => 24721 [4] => 18220 [5] => 11630 [6] => 20467 [7] => 19616 [8] => 23635 [9] => 19535 [10] => 14443 [11] => 23397 [12] => 1763 [13] => 17424 [14] => 23855 [15] => 1397 [16] => 10708 [17] => 17425 )