มีสินค้า

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23411' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23644,20468,20469,20470,21589,21590,23941,21587,23420,22150,21807,19531,20471,21584,23029,21588,11772,11775 Array ( [0] => 23644 [1] => 20468 [2] => 20469 [3] => 20470 [4] => 21589 [5] => 21590 [6] => 23941 [7] => 21587 [8] => 23420 [9] => 22150 [10] => 21807 [11] => 19531 [12] => 20471 [13] => 21584 [14] => 23029 [15] => 21588 [16] => 11772 [17] => 11775 )