พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Hiroyuki Yoshino brings 6th single.

q select pid from dex_product where pid<>'23402' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10979,6557,4971,5350,123,10040,5680,20955,17416,5629,21696,5675,3349,22527,24149,3883,20785,6863 Array ( [0] => 10979 [1] => 6557 [2] => 4971 [3] => 5350 [4] => 123 [5] => 10040 [6] => 5680 [7] => 20955 [8] => 17416 [9] => 5629 [10] => 21696 [11] => 5675 [12] => 3349 [13] => 22527 [14] => 24149 [15] => 3883 [16] => 20785 [17] => 6863 )