พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Hiroyuki Yoshino brings 6th single.

q select pid from dex_product where pid<>'23402' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21913,6652,3381,24121,6420,261,19742,20198,10707,21724,21651,3627,24515,20996,9477,8275,5645,3530 Array ( [0] => 21913 [1] => 6652 [2] => 3381 [3] => 24121 [4] => 6420 [5] => 261 [6] => 19742 [7] => 20198 [8] => 10707 [9] => 21724 [10] => 21651 [11] => 3627 [12] => 24515 [13] => 20996 [14] => 9477 [15] => 8275 [16] => 5645 [17] => 3530 )