พรีออเดอร์

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Tasuku Hatanaka drops third single featured as the intro theme to TV anime "Naka no Hito Genome: Jikkyochu". Includes title track, two coupling tracks and instrumental tracks of each. Regular Edition features packaging with newly illustrated obi.

q select pid from dex_product where pid<>'23396' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6072,15789,3444,11487,22461,14791,21377,13039,7199,20262,9149,12478,14110,17396,17415,6317,24747,21238 Array ( [0] => 6072 [1] => 15789 [2] => 3444 [3] => 11487 [4] => 22461 [5] => 14791 [6] => 21377 [7] => 13039 [8] => 7199 [9] => 20262 [10] => 9149 [11] => 12478 [12] => 14110 [13] => 17396 [14] => 17415 [15] => 6317 [16] => 24747 [17] => 21238 )