พรีออเดอร์

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

Tasuku Hatanaka drops third single featured as the intro theme to TV anime "Naka no Hito Genome: Jikkyochu". Includes title track, two coupling tracks and instrumental tracks of each. Limited Edition comes with a music video and making-of the title track on DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'23395' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23551,15792,22163,6578,19744,8397,3222,3385,23769,19740,23292,1875,17233,6453,16127,1570,10754,24841 Array ( [0] => 23551 [1] => 15792 [2] => 22163 [3] => 6578 [4] => 19744 [5] => 8397 [6] => 3222 [7] => 3385 [8] => 23769 [9] => 19740 [10] => 23292 [11] => 1875 [12] => 17233 [13] => 6453 [14] => 16127 [15] => 1570 [16] => 10754 [17] => 24841 )