พรีออเดอร์

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

Tasuku Hatanaka drops third single featured as the intro theme to TV anime "Naka no Hito Genome: Jikkyochu". Includes title track, two coupling tracks and instrumental tracks of each. Limited Edition comes with a music video and making-of the title track on DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'23395' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5788,19313,5772,14137,20961,10994,24620,8388,14553,17234,10825,11216,6304,11001,18658,24516,7781,4332 Array ( [0] => 5788 [1] => 19313 [2] => 5772 [3] => 14137 [4] => 20961 [5] => 10994 [6] => 24620 [7] => 8388 [8] => 14553 [9] => 17234 [10] => 10825 [11] => 11216 [12] => 6304 [13] => 11001 [14] => 18658 [15] => 24516 [16] => 7781 [17] => 4332 )