มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23393' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,77,11017,13865,22681,9398,18905,13158,19828,10054,3237,1812,10093,14094,21271,8468,10535,1777,18290 Array ( [0] => 77 [1] => 11017 [2] => 13865 [3] => 22681 [4] => 9398 [5] => 18905 [6] => 13158 [7] => 19828 [8] => 10054 [9] => 3237 [10] => 1812 [11] => 10093 [12] => 14094 [13] => 21271 [14] => 8468 [15] => 10535 [16] => 1777 [17] => 18290 )