มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23393' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9111,19406,13889,16195,22899,8034,15234,16200,13885,22879,13971,22685,16189,13088,4711,21786,18316,19817 Array ( [0] => 9111 [1] => 19406 [2] => 13889 [3] => 16195 [4] => 22899 [5] => 8034 [6] => 15234 [7] => 16200 [8] => 13885 [9] => 22879 [10] => 13971 [11] => 22685 [12] => 16189 [13] => 13088 [14] => 4711 [15] => 21786 [16] => 18316 [17] => 19817 )