มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23344' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1828,21270,19819,22898,63,4715,16188,8885,16203,5009,24234,22360,2185,23761,13876,18301,13963,8007 Array ( [0] => 1828 [1] => 21270 [2] => 19819 [3] => 22898 [4] => 63 [5] => 4715 [6] => 16188 [7] => 8885 [8] => 16203 [9] => 5009 [10] => 24234 [11] => 22360 [12] => 2185 [13] => 23761 [14] => 13876 [15] => 18301 [16] => 13963 [17] => 8007 )