มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23314' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21575,18302,11719,20489,24943,4636,10602,17513,2215,16322,63,14564,6392,16220,16321,12436,20727,18309 Array ( [0] => 21575 [1] => 18302 [2] => 11719 [3] => 20489 [4] => 24943 [5] => 4636 [6] => 10602 [7] => 17513 [8] => 2215 [9] => 16322 [10] => 63 [11] => 14564 [12] => 6392 [13] => 16220 [14] => 16321 [15] => 12436 [16] => 20727 [17] => 18309 )