มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23313' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13545,2180,11107,13971,16143,13905,23504,13907,16971,16970,2895,18791,16972,17113,23257,4747,17515,4411 Array ( [0] => 13545 [1] => 2180 [2] => 11107 [3] => 13971 [4] => 16143 [5] => 13905 [6] => 23504 [7] => 13907 [8] => 16971 [9] => 16970 [10] => 2895 [11] => 18791 [12] => 16972 [13] => 17113 [14] => 23257 [15] => 4747 [16] => 17515 [17] => 4411 )