มีสินค้า

390 BAHT
590 BAHT
add to cart

    • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
    • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
    • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'23309' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14514,21161,23668,1837,21534,18651,13872,8041,5070,20983,9583,14087,75,8718,19632,10359,6394,16226 Array ( [0] => 14514 [1] => 21161 [2] => 23668 [3] => 1837 [4] => 21534 [5] => 18651 [6] => 13872 [7] => 8041 [8] => 5070 [9] => 20983 [10] => 9583 [11] => 14087 [12] => 75 [13] => 8718 [14] => 19632 [15] => 10359 [16] => 6394 [17] => 16226 )