พื้นฐานการวาดมนุษย์นั้น เริ่มจากการทำความเข้าใจโครงสร้างของร่างกาย
กล้ามเนื้อที่นูนขึ้นมานั้นเป็นสิ่งสำคัญก็จริง แต่การจับโครงร่างภายนอกที่โค้งเว้ากับเนื้อที่ดูอ่อนนุ่มให้ได้นั้น เป็นเป้าหมายสูงสุดของการวาดเส้น รูปทรงของกระดูกหรือการประกอบกันของกล้ามเนื้ออันเป็นพื้นฐานที่สุด เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการวาดคนที่ดูมีชีวิตและเป็นธรรมชาติ
ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คืออาจารย์มิซาวะ ฮิโรขิ หัวเรือใหญ่ของห้องอนาล็อกใน Pixiv และผู้เชี่ยวชาญคนดังในด้านกายวิภาคทางศิลปะ เล่มนี้จึงเป็นเหมือน ‘หนังสือสอนวาดคน’ ฉบับสมบูรณ์ที่สุด ที่รวบรวมผลงานที่ผ่านมาของอาจารย์มิซาวะ
และภาพวาดซึ่งวาดใหม่ขึ้นมาโดยใช้กายวิภาคทางศิลปะ เพื่ออธิบายให้เห็นถึงหลักการและสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วาดให้คนดูประทับใจ, เห็นแล้วรู้ทันที, อธิบายแบบเห็นภาพ รวมทั้งภาพแสดงพื้นฐานของกายวิภาค ไปจนถึงภาพคนที่วาดออกมาจริงๆ
ทุกอย่างรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว!

/
  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'23304' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9293,20259,20920,3873,24755,24336,22991,3652,5165,11764,13725,12605,25091,10236,2850,24706,14610,24779 Array ( [0] => 9293 [1] => 20259 [2] => 20920 [3] => 3873 [4] => 24755 [5] => 24336 [6] => 22991 [7] => 3652 [8] => 5165 [9] => 11764 [10] => 13725 [11] => 12605 [12] => 25091 [13] => 10236 [14] => 2850 [15] => 24706 [16] => 14610 [17] => 24779 )