สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23297' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10367,24017,22811,6694,22816,6947,7857,21506,7256,6142,5552,22976,7358,7257,6864,21222,7357,5555 Array ( [0] => 10367 [1] => 24017 [2] => 22811 [3] => 6694 [4] => 22816 [5] => 6947 [6] => 7857 [7] => 21506 [8] => 7256 [9] => 6142 [10] => 5552 [11] => 22976 [12] => 7358 [13] => 7257 [14] => 6864 [15] => 21222 [16] => 7357 [17] => 5555 )